Resumé


Principem navrhované implementace digitální technologie do pohybové aktivity je využití QR kódu (umístěném na kontrolním stanovišti v terénu) a aplikace v mobilním telefonu žáka, jako prostředků pro záznam průchodu kontrolním stanovištěm při pohybové aktivitě vycházející z principů orientačního sportu.

Popis aktivity


Zvolenou pohybovou aktivitou je orientační běh, přičemž standartní způsob záznamu průchodu kontrolním stanovištěm (manuální kleště, či elektronický čip) je nahrazen skenováním QR kódu prostřednictvím aplikace iOrienteering, kterou má účastník orientační aktivity (závodu) nainstalovanou ve svém mobilním telefonu.

Postup žáka (účastníka orientačního závodu)


 1. Stažení instalace a přihlášení do aplikace iOrienteering v mobilním telefonu (vyžadováno datové připojení) – Android | iOS
 2. Přesun na startovní pozici
 3. Skenování QR kódu na mapě či separátním listu pro načtení konkrétního orientačního závodu (již plně offline)
 4. Skenování startovního QR kódu a vlastní start (obrázek 1)
 5. Postupné dosažení jednotlivých kontrolních bodů (dle zadání – volné či pevné pořadí kontrol) a samoobslužné skenování QR kódu na každém kontrolním stanovišti
 6. Skenování cílového QR kódu po dosažení cíle závodu
 7. Upload výsledků a jejich prohlížení na iorienteering.com (nutné datové připojené)
Ilustrativní příklad skenování startovního QE kódu prostřednictvím mobilního telefonu a aplikace iOrienteering
Obrázek 1 Ilustrativní příklad skenování startovního QE kódu prostřednictvím mobilního telefonu a aplikace iOrienteering (iOrienteering, 2019)

Postup vyučujícího (popř. osoby organizující orientační závod)


 1. Výběr vhodného prostoru a mapového podkladu (orientační mapa, plánek budovy, schématický plánek či náčrt – viz příloha 2 a 4)
 2. Návrh vlastní trati (pevné či volné pořadí kontrol)
 3. Příprava a tisk jednotlivých QR kódů v prostředí webové stránky iorienteering.com

Prostředí webové stránky iorienteering.com

 • Zřízení vlastního účtu na serveru iorienteering.com
 • Po přihlášení k vlastnímu účtu v záložce Events vybrat Create a Course (obrázek 2)
  Vytvoření závodu (event)
  Obrázek 2 Vytvoření závodu (event)
 • Postupovat podle pokynů – název, lokace atd...
 • Ve 4. kroku zvolit zda půjde o volné (score) či pevné (linear) pořadí kontrol (obrázek 3)
  Volba pořadí kontrol
  Obrázek 3 Volba pořadí kontrol
 • Posledním krokem tvorby trati je na totožné stránce přidat počet kontrolních stanovišť (check points) a jejich kód (z rozevírací nabídky – na obrázku 4 je příklad 5 kontrol v pevném pořadí)
  Počet kontrolních stanovišť (check points)
  Obrázek 4 Počet kontrolních stanovišť (check points)
 • Po uložení (save) trati je tato připravena k tisku QR kódů – trať nalezneme pod záložkou My Courses (obrázek 5)
  Trať je připravena k tisku QR kódů
  Obrázek 5 Trať je připravena k tisku QR kódů
 • Volbou Details se dostaneme k samotnému tisku QR kódů (obrázek 6)
  Tisk QR kódů
  Obrázek 6 Tisk QR kódů
 • Tiskneme 4 typy QR kódů
  • Course Setup (pro načtení informací o závodu)
  • Course Start (startovní kód – po jeho načetní běží závodníkovi jeho čas)
  • Check Point (jednotlivé kontrolní body)
  • Course End Check Point (cíl a konec závodu, po načtení se zastaví závodníkovu měření času)

QR kódy je vhodné zalaminovat a poté je možné je rozmístit na příslušné body v terénu. Veškerou další činnost již provádí žák (účastník závodů) samostatně.

Po načtení cílového QR kódu je možno odeslat data prostřednictvím aplikace na server. Tato operace na rozdíl od absolvování závodu a načítaní všech typů QR kódu již vyžaduje internetové připojení. Samotný přenos je datově nenáročný. Výsledky je pak možné zkontrolovat na stránce iorienteering.com (viz příloha 3).

Přílohy


Příloha 1

Příklady jednotlivých QR kódů pro realizaci orientačního závodu

Příloha 2

Příklad mapového podkladu a informačním QR kódem (Setup Course)

Příklad mapového podkladu a informačním QR kódem (Setup Course)

Příloha 3

Příklad výsledků závodu na stránkách iorienteering.com

Příklad výsledků závodu

Příloha 4

Příklady mapových podkladů pro realizaci orientační aktivity s využitím aplikace iOrienteering

Loga projektu